2013-06-21 Dvi dienas pas mus svečiuojasi Kard. A.J. Bačkis. Aukoja šv. Mišias, per rekreaciją mums kalba apie paskutinę konklavą ir ypač apie savo būsimą kelionę į Kijevą. 

Šių metų rugpjūčio 17 ir 18 dienomis Šventojo Tėvo vardu jis vadovaus Kijevo Rusios krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmėms, perduos popiežiaus žinią Ukrainos katalikų Bažnyčiai ir jo Apaštališkąjį palaiminimą. Kijevo Rusia oficialiai buvo pakrikštyta 988 m. kunigaikščio Vladimiro Didžiojo iniciatyva. Ukrainos katalikų Bažnyčia susideda iš dviejų tradicijų: Vakarų ir Rytų. Didesnė dalis Ukrainos katalikų priklauso Rytų Bažnyčiai, kuri laikosi graikiškos, arba bizantiškos, liturgijos. Likusieji, priklausantys Vakarų tradicijos bendruomenei, liturgijoje naudoja Romos lotyniškas apeigas. Ukrainos katalikų episkopatui priklauso tiek Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios Sinodo, tiek lotynų apeigų Vyskupų konferencijos nariai.

Dėkojame kardinolui, linkime jam sėkmingos kelionės ir meldžiamės už jo tarnystę.