2013-06-05  Netoli Palendrių esanti Šaltenių kaimo mokykla šventė 90 metų jubiliejų, į kurį pakvietė ir Palendrių bendruomenę. Dalyvavo du broliai ir sesuo Greta. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, jas aukojo Kelmės parapijos vikaras, kun. Donatas, koncelebravo vienuolyno prioras, tėvas Kazimieras. Žmonės susirinko gausiai, daugiausia mokyklos buvę mokiniai.

Vėliau, pačioje mokykloje, vyko renginys. Jo metu buvo pristatoma mokyklos istorija, geriausi mokiniai, rėmėjai ir tt. Nuo 1923 m. mokykla išleido 54 mokinių laidas.

Pradžioje buvo 20 mokinių, vėliau jų skaičius išaugo, mokykla netrumpą laiką turėjo net dešimtmetės statusą, ir šiandien liko vėl 20 mokinių. Deja, mokykla turi uždaryti savo duris su viltimi, kad ateityje vėl atsidarys.