2013-06-24 Savaitę laiko Palendriuose svečiavosi ir grupei žmonių vedė rekolekcijas t. Gintaras Vitkus s.j., Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas.

Vienos rekreacijos metu jis mums kalbėjo apie provincijos problemas ir viltis, naujokų formaciją, įvairių sričių pastoracinį darbą, piligrimines keliones ir tt..

Iškėlė klausimą, kaip bendrauti ir perteikti krikščionišką doktriną jaunimui, kuris visko pilnas ir kuriam jos nereikia. Dėkojame t. Gintarui.