KRYZIUS 2Brangūs broliai ir seserys, ką tik girdėta evangelijos ištrauka yra trumpa, gal net per trumpa, kaip mes matysime vėliau.

Vis dėlto ji be galo turtinga, nes joje, vartodamas negiausius žodžius, Viešpats mums duoda du pagrindinius meilės įsakymus, kuriuos lengva išmokti atmintinai, ir kurie apima visą Dievo įstatymo pilnatvę. Visas tekstas pdf.