2013-09-18. Mus aplanko Tiberiados broliai. Šįkart jie penkiese. Kelias dienas meldžiamės kartu, br. Mišelis patarnauja šv. Mišioms kaip diakonas.

Dėkojame broliams už bendrystę.