2013-10-02. Kasmet per šv. Pranciškaus šventę susitinkame su seserimis Marijos Tarnaitėmis, kurios rūpinasi Palendrių išorinio viešbutėlio svečiais.

Pirmas susitikimas ir pažintis su naujomis seserimis.

Dėkojame joms už paslėptą, uolią ir nuolankią tarnystę.