EPSN0050

 

2013-10-26  Br. Jokūbas pravedė vienos dienos paskaitų seseją.

Tema: "Šatrijos Raganos dvasingumo pamokos".

 

 EPSN0040EPSN0041EPSN0044 1EPSN0045 1EPSN0048 1EPSN0043 1EPSN0041 1EPSN0044