IMG 00052014-07-10 Jau antrą kartą mus aplankė mūsų draugas ispanas, domininkonas t. Jean-Miguel Garrigues, gyvenantis Prancūzijoje. Dalyvavo Katalikų Bažnyčios Katekizmo redakcijoje, šiuo metu aktyviai įsitraukęs į tarpreliginį ir ekumeninį dialogą.

Mums skaitė dvi paskaitas apie Šv. Dvasios vaidmenį Eucharistijoje, taip pat pasakė sekmadieno pamokslą.

Dėkojame t. Garrigues už jo viešnagę.