IMG 0072 12015-01-06 Per Viešpaties Apreiškimo šventę (Trys Karaliai) tėvas Žeraras šventė 50-ies metų vienuolinių įžadų jubiliejų. Benediktinų tradicijoje, švenčiantis tokį jubiliejų brolis viešai skaito chartą, kurią surašė savo ranka, duodamas amžinuosius vienuolinius įžadus.

Chartoje vienuolis (kaip pirmą kartą, taip ir dabar) pasižada būti ištikimas savo duotiems įžadams ir visą gyvenimą pasilikti vienuolyne. Jis vėl prašo Dievo malonės, nes gerai supranta, kad, daugiau nei jo žmogiškos pastangos, šis gyvenimas yra lydimas Dievo malonės. Ištiesęs rankas jis gieda: "Priimk mane, Viešpatie, kaip esi pažadėjęs, ir neapvilk mano laukimo".

Šventėje dalyvavo ir vyskupai Eugenijus Bartulis bei Kęstutis Kėvalas, vertinantys t. Žeraro rūpestį dvasiškai lydint didelį skaičių tikinčiųjų.