IMG 3188 12015-02-03 Kelias dienas Palendriuose praleido visi Kauno seminarijos auklėtiniai - viso 13 ir dvasios tėvas.

Pilnai įsijungė į bendruomenės gyvenimą: dirbo rankų darbą, sportavo, meldėsi kartu ir asmeniškai, klausėsi t. Grigaliaus paskaitų. 

Dėkojame jaunimui pirmiausia už buvimą, atneštą entuziazmą, uolumą ir atsakingą rengimąsi kunigiškai tarnystei.