EPSN00072015-07-01 Mus aplankė vysk. Patrick le Gall iš Prancūzijos ir pristatė rusų kilmės prancūzų tapytojo kūrybą. Bençion Rabinowicz, vadinamas Benn (1905-1989) sėmėsi įkvėpimo iš Biblijos, ypač iš Psalmių knygos. Vyskupas pristatė menininko kūrybą remiantis psalmėmis. Benn iš kiekvienos psalmės pasirinko vieną eilutę ir jos turinį išreiškė piešinyje. Atlikta 150 tapybos kūrinių.

Pats vyskupas Le Gall susižavėjo šia tapyba ir nusprendė jos pagalba kalbėti apie psalmes, kuriose atsispindi visa žmogaus jausmų paradigma. Ganytojas atkreipė dėmesį į dažną psalmininko perėjimą iš mirties į gyvenimą. Viskas apsiniaukia, blogai, ir štai viskas gerai. Psalmistai, anot jo, dažnai pereina iš nevilties į dėkojimą, kuris savo ruožtu virsta šokiu.

Įdomu, kad menininkas Benn tapydavo taip, kaip skaitomas hebrajiškas tekstas - iš dešinės į kairę. Pats vyskupas paatviravo, kad kaskart kai gieda psalmes, prisimena atitinkamą paveikslą. Dėkojame vyskupui už įdomią paskaitą.