EBG 06422015-07-11 Mūsų brolis Dovydas bendruomenės ir nedidelio būrelio draugų apsuptyje davė laikinuosius įžadus. Nors šiandienis pasaulis tapo visai mažas, tačiau palikti už Atlanto vandenyno esančią gimtąją šalį, tėvus, brolį, seserį ir kitus artimuosius bei prigyti svetimoje kultūroje – mūsų broliui ne visuomet lengvas, tačiau ir labai autentiškas uždavinys. Rinktis vienuolišką gyvenimą tolygu leistis į abraomišką kelią. Palikti visa, kas brangiausia, ir eiti į šalį, kurią pats Viešpats pažadėjo.

Prasideda ilga, varginanti, dažnai nuvilianti ir sykiu slaptai džiuginanti vidinė kelionė į Viešpatį, nuolatinė Dievo veido paieška, pamažu atsisakant visų žmogiško saugumo ramsčių, remiantis tik Dievo pažadu. Šioje kelionėje Dievas dovanoja naują šeimą, naujus draugus, o su įžadais ir naują kelionės kokybę.