IMG 0001 2016 m. sausio 5 d., po pirmųjų Viešpaties Apsireiškimo iškilmės mišparų, t. prioras įvilko į vienuolišką abitą Jaroslavą, pasirinkusį brolio Jeremijo vardą.

Sausio 6 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Palendriuse aukojo Šv. Mišias, o sykiu iš Vilniaus atvyko ir naujai Lietuvoje įsikūrusios bendruomenės seserys, globojusios br. Jeremiją jo pašaukimo kelyje. Su seserimis atvyko ir būrelis merginų, patarnaujančių bei ieškančių dvasinės užuovėjos prie naujai įsikūrusios Dievo Gailestingumo seserų bendruomenės.

Karalienės ir karalaitės - dar tiek jų nebuvome matę - Palendrių bendruomenei atvežė tris dovanas: smilkalų, miros, o vietoj aukso, deja, šokoladas.