20160123 1006182016 m. sausio 23 d. šeši mūsų broliai vyko į Kretingą dalyvauti pašvęstojo gyvenimo metų uždarymo renginyje. Joje dalyvavo atstovai iš daugelio Lietuvoje veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų.

Rytinė programos dalis buvo skirta patiems pašvęstojo gyvenimo nariams, o popietinė – atvira visuomenei. Pasauliečiai kartu su vienuoliais jungėsi į šlovinimą, klausėsi br. Sandro Overend Regillo OFM paskaitos apie visuotinį pašaukimą gailestingumui bei įvairių liudijimų. Šventę vainikavo Eucharistija Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Daugiau nuotraukų Pakūtos bendruomenės svetainėje.