IMG 00402013-05-14  Taip jau išėjo, kad mūsų brolis Martynas iki šiol gyveno be sutvirtinimo sakramento. Bet tai jam netapo kliūtimi ieškoti, tobulėti ir atsakyti į Viešpaties kvietimą.

Sakramentą jam suteikė vysk. Kęstutis Kėvalas šv. Motiejaus šventės proga gražios liturgijos ir brolystės aplinkoje.

Šventimas savaip sustiprino visą bendruomenę ir atnešė gaivaus ir šventinio vėjo kasdienybei. Dėkojame vysk. Kęstučiui ir meldžiamės už jo tarnystę.

 

IMG 0038