2013-05-30  Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės proga mus aplanko Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, aukoja šv. Mišias ir praleidžia truputį laiko su bendruomene. Homilijos metu ragino maitintis gyvąja Kristaus Duona. Taip pat užsiminė, kad šią dieną švenčia savo kunigystės 37 metus. Rekreacijos metu pasakojo, kaip sėkmingai išsisukdavo iš būtinybės tapti komjauniuoliu, įtikinėdamas, kad dar esąs nesubrendęs, būsęs blogas, netinkamas ir tt.. Pagaliau mokyklą baigė su prierašu: „Neatsisakęs religinių prietarų“.

Dar pasakojo, kad jo iniciatyva išleistos evangelijų knygos neša vaisių. Antai, tos knygos nuolat atverstos krašto apsaugos ministerijoje, Seimo maldos patalpoje, įvairiose mokyklose ir tt. Tikslas, kad Evangelija būtų nuolat atversta ir skaitoma. Dar ganytojas išreiškė rūpęstį dėl religinių praktikų silpnėjimo, išskyrus laidotuves. Dėkojame mūsų mielam vyskupui ir linkime jam stiprybės.