2013-07-08 Mus aplanko t. Samuelis, lietuvis benediktinas, gyvenantis JAV. Jis mus aplanko kiekvienais metais atvykdamas pas Kauno seseris benediktines praleisti lietuviškas atostogas. Jis mums kalba apie savo bendruomenę, seminariją, kurios rektorius jis yra.

Taip pat, mus aplanko dažnas mūsų rekolektantas, kun Mindaugas iš Truskavos parapijos, Panevėžio vyskupijos. Jis mums nuotaikingai ir nuosekliai pasakojo apie neseniai vykusį Kauno miesto evangelizavimą ir po jo sekusias jaunimo dienas.