2013-07-09 Tradiciškai kartą per metus mums skaito paskaitą Vytauto Didžiojo universiteto prof. hab. dakr. Alfonsas Motūzas. Šįkart jis mums kalbėjo apie vienuolijų istoriją Kelmės krašte. Šių vienuolijų pradžia siekia XVI a., kai į Lietuvą ėmė skverbtis protestantizmas. Vienu metu Žemaitijos krašte buvo like vos 7 katalikų kunigai.

Siekdami gelbėti katalikybės padėtį, vyskupai kvietė šiame krašte įsikūrti vienuolijas. 1613 m. į Tytuvėnus atvyko pranciškonai, vėliau bernardinai. 1621 m. į Pagryžuvį iš Vilniaus atvyko Jėzuitai. Šie įsikūrė dar ir Pašiaušėje. 1641 m. į Kražius iš Kauno atvyko seserys benediktininės. Vėliau Kolainiuose apsigyveno Karmelitai.

Kiekviena vienuolija savaip įtakojo žmonių religinį gyvenimą. Antai, Karmelitai atnešė šiam kraštui „Graudžių verksmų“ tradiciją. Jezuitai sukrikščionino pagoniškas laidotuves, taip pat pritaikė teologinius tekstus liaudiškoms melodijoms, vėliau tarpukaryje išaukštino Marijos kultą.  Seserys benediktinės, savo ruožtu, įvedė Marijos liturginių valandų tradiciją ir perteikė Marijos kultą žmonėms.

Viena moteris pagiedojo anuometines giesmes, kurios dar ir šiandien giedamos.

Dėkojame prof. Alfonsui už įdomią paskaitą.