Liturginių valandų ir šv. Mišių tiesioginė transliacija
iš Palendrių šv. Benedikto vienuolyno bažnyčios

Pastabos

   Transliacija įjungiama 5 min. prieš Liturginių valandų ar šv. Mišių pradžią;
   Transliacijos kokybė labai priklauso nuo gero ar blogo vienuolyno interneto veikimo.
   Vienuolyno bažnyčia nėra įrašų studija, tad transliacijos metu daugiau ar mažiau gali girdėtis pašaliniai garsai: bažnyčios apšvietimo ar šildymo sistemos skleidžiami garsai, vargonų ūžesys, vėjo ar lietaus sukeltas triukšmas. Atsiprašome už šiuos trukdžius. Tikimės juos pašalinti.
   Tarp Sekstos ir Nonos, kuri prasidės apie 13:50 val. bus tylos tarpas.
   Naktinės transliacija bus įjungta 20:30 val. bet prasidės truputį vėliau, nes broliai prieš tai turi Kapitulos susirinkimą.
Šv. Timotiejus ir Titas
Rytmetinė: 7:15 val.
Šv. Mišios
su integruota Tercija :
10 val.
Sexta - Nona: 13 val.
Vakarinė: 17:30 val.
Naktinė: 20:30 val.

Šv. Timotiejus ir Titas