KRISTUS 3Brangūs broliai ir seserys, mieli draugai, ką tik girdėti Evangelijos žodžiai apie Jėzų iš Nazareto atkreipė dėmesį į itin svarbias mūsų krikščioniškai egzistencijai tiesas:

Jėzus yra Mesijas! Ant jo yra Viešpaties Dvasia, ant jo ji ilsisi, jis yra lydimas jos galios, nes yra Dievo pateptas.

Jis pateptas labai svarbiai misijai – nešti Gerąją Naujieną vargdieniams, skelbti išvadavimą belaisviams, akliesiems, prislėgtiesiems. Visas tekstas pdf.