vakarieneBrangūs broliai ir seserys, šiandien Bažnyčia mums pateikia Evangelijos ištrauką, kuris veikiausiai glumina mus visus. Glumina todėl, kad Jėzus prašo mūsų mylėti tai, kas neįmanoma – savo priešus.

Kiekvienas iš mūsų esame patyrę, kad nėra lengva daryti gera tiems, kurie mūsų nekenčia, laiminti ir melstis už tuos, kurie mus niekina. Ne vienas esame patyrę, kad, išgirdus niekinamus ar užgaulius žodžius, neretai eilę metų reikia vaikščioti su neatleidimo žaizda, o kartais net visą gyvenimą. Visas tekstas pdf.