EPSN0096

2013-12-17 Mus aplanko Radviliškio parapijos mergaičių choras ir atlieka ilgą ir gražų adventinių giesmių repertuarą. Gražu, kad vadovė surinkusi tiek daug nuostabaus krikščioniško jaunimo, kuris koncertavo net JAV. Padovanojo savo giesmių įrašus. Liekame joms dėkingi.