IMG 00112014-01-18. Mūsų buvęs Prioras Hervėjus de Broc bendruomenės apsuptyje sulaukė 70 metų, kartu daugiau kaip 50 metų vienuolystės. Atvyko pasveikinti vienuolyno architektas Darius Jakubauskas su žmona Rasa.

Tėvas Hervėjus nepaprastai daug prisidėjo prie Palendrių vienuolyno įkūrimo: jo jėgomis ir išmone iškilo nauji pastatai, daug sunkesnė buvo gyvųjų akmenų statyba, kurią jis vykdė pirmuosius 15 bendruomenės gyvavimo metų.

Liekame jam dėkingi už kantrų, ištvermingą ir pasitikintį naujo vienuolyno pamatų paklojimą. Tačiau, jei pamatas ir sienos iškilo, tai gyvoji statyba niekuomet nesibaigia ir vienas Dievas - Vyriausiasis projekto Kūrėjas - žino, kiek ilgai ji tęsis. Todėl prašome visų jūsų maldos, kad niekuomet nenustotų broliškų santykių statymo įtampa.