EPSN0168

2014 m kovo 25 d. suėjo metai laiko nuo naujojo prioro tėvo Kazimiero paskyrimo.

Džiaugiamės, kad jie praėjo ramiai, džiaugsmingai ir viltingai.

Dėkojame už jūsų visų maldą ir palaikymą.