IMG 00022014-03-27 Mus aplankė Telšių vysk. augzilijaras Linas Vodopjanovas. Aukojo šv. Mišias ir dalyvavo bendruomenės rekreacijoje. Daug pasakojo apie Telšių vyskupijos padėtį, kuri nėra labai bloga. Kandidatų į kunigystę mažėja, tačiau kol kas dauguma vyskupijos parapijų turi po kunigą.

Dėkojame vysk. Linui už apsilankymą ir meldžiamės už jo ganytojišką tarnystę.