IMG 0001

2014-04-21 Velykų pirmadienį bendruomenė susitiko su ses. Marijos tarnaitėmis, kurios prižiūri svečių namus.

Mus aplankė taip pat apaštališko gyvenimo ses. joanitės.