EPSN02392014-05-06. Bendruomenei skaitė paskaitą Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto profesorė Vida Pukienė. Su ja taip pat atvyko prof. Vida Kniuraitė.

Mokslininkė kalbėjo apie visuomenės ir politikos veikėjo prelato Konstantino Olšausko gyvenimą. Kartu ji padovanojo šio dvasininko monografiją, kurią pati parašė.

Profesorė atskleidė prelato indėlį į Bažnyčios lituanizaciją, socialinę veiklą, tautinį švietimą, supažindino su jo darbu labdaros srityje Pirmojo pasaulinio karo metais. Ypač pabrėžė K. Olšausko svarbų vaidmenį derybose su Vokietija dėl Lietuvos nepriklausomybės bei gaunant ir organizuojant bažnytinę "Lietuvos dieną" Vatikane.

Dėkojame prof. Vidai Pukienei už įdomią ir praturtinančią paskaitą.