IMG 08242016-07-20 Po kelių metų pertraukos,

šią vasarą vėl pas mus stovyklavo skautai iš Prancūzijos.

Įsikūrė vienuolyno teritorijoje, tačiau triukšmo nesigirdėjo.

Kaip paprastai, stovyklos metu, dirbo įvairius lauko darbus.

Stovyklos pabaigoje inscenizavo Žalgirio mūšį.