BERNARDAS2018 m. spalio 12 d. Solemo vienuolyne, Prancūzijoje, po ilgos ligos, eidamas 82 metus užmigo Viešpatyje tėvas Bernardas Andry, buvęs Palendrių vienuolyno vienuolis.

Dėkojame už jūsų maldą!

Jis gimė 1936 m. vasario 21 d., davė vienuoliškus įžadus 1955 m. lapkričio 21 d. o įšventintas į kunigus 1965 rugpjūčio 8 dieną.

Palendrių vienuolyne bus aukojamos dvejos gedulingos mišios už jį:

Spalio 16 d. 10.00 val.

Spalio 20 d. 10.00 val.

Kviečiame dalyvauti arba jungtis malda vienybėje su mumis.