IMG 42012019-03-04

Mūsų tėvas Prioras bendruomenės ir kelių draugų aplinkoje šventė 50 metų jubiliejų.

Broliai paruošė trumpą vaidinimą, vienuolyno draugas aktorius Vladas Baranauskas paskaitė eilėraščių su savos kūrybos elementais.

Atvyko pasveikinti kelios Nekaltai Pradėtosios M. Marijos seserys tarnaitės.