P. Hervé
Ketvirtadienio vakarą, po sunkios ligos, sulaukęs 76 metų, iškeliavo į amžinybę mūsų tėvelis Hervėjus de Broc. Jis buvo pirmasis Palendrių šv. Benedikto vienuolyno prioras. Melskitės už jį. Gedulinės šv. Mišios bus aukojamos balandžio 20 d. pirmadienį, 10 val. Jos bus transliuojamos mūsų svetainėje.