Kristaus, visatos Valdovo šventę 1925 m. įsteigė popiežius Pijus XI. Pontifikas norėjo patvirtinti aukščiausiąją Kristaus valdžią ano meto iššūkių – ypač ateizmo ir visuomenės sekuliarizacijos – akivaizdoje. Jis siekė, kad Kristaus karališkumo pripažinimas vestų prie labai konkrečių praktinių pasekmių.

Asmeninis, šeimyninis ir visuomeninis žmogaus gyvenimas turėtų būti realiai gaivinamas Evangelijos, Kristaus mokymas turėtų prasiskverbti į visą krikščionio gyvenseną.

Šiame straipsnyje apžvelgsime tris pagrindinius Kristaus karaliavimo bruožus: visuotinumą, paradoksalumą ir eschatologinio jo įgyvendinimo laukimą. Visas tekstas pdf.