JESES ATZALATie, kurie meldžiasi, naudodamiesi Dievo tautos liturginių valandų knygomis (brevijoriumi ar „Magnificat“ mišiolėliu), nuo gruodžio 17 iki 23 d. vakaro maldoje ras didžiuosius „O“ priegiesmius, kurių yra septyni. Tai trumpi šūksniai į Mesiją priartėjus didžiajam Įvykiui. Šie priegiesmiai žodžiais išsako gilų Išganytojo atėjimo troškimą, kurio kupina žmogaus širdis, taip pat gilią nuostabą ir žavesį prieš atėjimo įvykį. Ateinantis Išganytojas tituluojamas vardais, paimtais iš Senojo Testamento.

Gruodžio 19 d.

O Jesės atžala, padaryta ženklu tautoms, dėl tavęs karaliai stovės netekę žado ir tavimi vilsis pagonys! Ateik mūsų išlaisvinti, nebeužtruk.

O Jesės Atžala, ant tavęs ilsisi Dievo Dvasia. Senojo Testamento pranašus Dvasia tik „pagaudavo“ (1 Sam 10, 6; 19, 20), ji į juos tik „įeidavo“ (Ez 2, 2), o ant tavęs pirmosios Dvasia „ilsisi“ nuolat, ji tave gaivina nuolat, todėl tu pranašauji tikrojo Mesijo atėjimą (plg. Mt 3, 16; Mk 1, 10; Lk 3, 22). Dievo Dvasia tavyje veiksminga, besireiškianti įvairiomis savybėmis. Ant tavęs nuolat ilsisi išmintis, įžvalgumas, patarimas, narsumas, pažinimas ir Viešpaties baimė – savybės, kurios leido suvokti septynias Šv. Dvasios dovanas. Todėl tu tikrai esi „Nuostabusis Patarėjas“, „Ramybės Kunigaikštis“ (plg. Iz 9, 5).

Tegu dėl tavęs netenka žado karaliai ir tegu viliasi pagonys, nes „iš tikrųjų mano tarnui seksis, jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas. Kaip daugelis juo baisėjosi, nes atrodė nežmoniškai sudarkytas ir buvo nepanašus į žmogų, taip daugelis tautų bus jo nustebintos, o karaliai stovės netekę žado. Jie išvys, ko niekada nebuvo jiems apsakyta, ir suvoks, ko niekada nebuvo girdėję.“ (Iz 52, 13–15)

O Jesės Atžala, tave skelbė pranašai, o dabar regime pranašysčių išsipildymą. Šv. Augustinas aiškina savaip: tu esi pumpuras. „Atžala – tai Mergelė Marija, o pumpuras Mergelės sūnus, mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Kristus gimė iš Mergelės, kaip pumpuras iš atžalos.“ („Apie tikėjimo simbolius“). Jis dar teigia, kad Naujasis Testamentas jau buvo Senajame kaip vaisius šaknyje: „Jei ieškosite vaisiaus šaknyje, – sako jis, – nerasite, tačiau visi vaisiai kyla iš šaknies. Kristus, turėjęs gimti pagal kūną, buvo paslėptas Patriarchų rasėje tarsi šaknyje ir vieną dieną turėjo iškilti kaip pumpuras.“ (Ps 73 komentaras)

O Jesės Atžala, ateik mūsų išlaisvinti, ateik atlikti naująjį Egzodą, nes „tą dieną Jesės šaknies, padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys, nes jo buveinė bus šlovinga. Tą dieną Viešpats vėl išties ranką atsiimti savo tautos likučio.“ (Iz 11, 10 – 11) Todėl ateik, o Jesės Atžala, ateik, o tikrasis Mesijau, ateik mūsų išlaisvinti, nebeužtruk.

  Br. Lukas Skroblas OSB