DOVYDO RAKTASTie, kurie meldžiasi, naudodamiesi Dievo tautos liturginių valandų knygomis (brevijoriumi ar „Magnificat“ mišiolėliu), nuo gruodžio 17 iki 23 d. vakaro maldoje ras didžiuosius „O“ priegiesmius, kurių yra septyni. Tai trumpi šūksniai į Mesiją priartėjus didžiajam Įvykiui. Šie priegiesmiai žodžiais išsako gilų Išganytojo atėjimo troškimą, kurio kupina žmogaus širdis, taip pat gilią nuostabą ir žavesį prieš atėjimo įvykį. Ateinantis Išganytojas tituluojamas vardais, paimtais iš Senojo Testamento.

Gruodžio 20 d.

O Dovydo namų Rakte ir Izraelio skeptre, Tu atrakini – ir niekas negali uždaryti; užrakini – ir niekas negali atidaryti! Ateik ir išvesk iš kalėjimo belaisvius, tūnančius tamsoje, mirties ūksmėje.

O Dovydo Sūnau, Dovydo sosto ir galybės paveldėtojau, ant tavo peties uždėtas Dovydo namų raktas: kai tu atrakinsi, niekas negalės uždaryti (plg. Iz 22, 22). Apie tave pasakyta: „Aš sukūriau ir padariau tave tautos sandora, tautų šviesa, kad atvertum neregių akis, išvestum iš kalėjimo belaisvius, išvaduotum sėdinčius belangės tamsybėse.“ (Iz 42, 7)

Mergelės Marijos įsčios tau suteikė ramią ir švelnią prieglaudą. Tačiau tau reikia išeiti iš šių palaimingų įsčių ir šviesti nakties ūkanose. Juk kaliniai, kurių tu atėjai išlaisvinti, dar tūno kalėjime. Jie tūno mirties paunksnėje ir laukia, kol atrakinsi duris su savo galingiausiu Raktu, nes tu pats esi Dovydo namų Raktas. Kalinys – tai žmonija. Ji pavergta savo klaidų.

Todėl ateik ir sutraukyk melo, pavydo, neapykantos, neteisingumo grandines, kurios laiko sukausčiusios žmones. Kalinys – tai mūsų kūnas ir siela, pernelyg dažnai prislėgta skaudinančių polinkių. „Aš žinau, – sako šv. Paulius, – kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat gero trokšti sugebu, o padaryti – ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tai nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė.“ (Rom 7, 18 – 20)

Todėl ateik, dieviškasis Išlaisvintojau, ir atrakink duris į Dievo vaikų laisvę, nes „esame pašaukti laisvei“; atstatyk savo brolių orumą.

Br. Lukas Skroblas OSB