KRISTUS KARALIUSTie, kurie meldžiasi, naudodamiesi Dievo tautos liturginių valandų knygomis (brevijoriumi ar „Magnificat“ mišiolėliu), nuo gruodžio 17 iki 23 d. vakaro maldoje ras didžiuosius „O“ priegiesmius, kurių yra septyni. Tai trumpi šūksniai į Mesiją priartėjus didžiajam Įvykiui. Šie priegiesmiai žodžiais išsako gilų Išganytojo atėjimo troškimą, kurio kupina žmogaus širdis, taip pat gilią nuostabą ir žavesį prieš atėjimo įvykį. Ateinantis Išganytojas tituluojamas vardais, paimtais iš Senojo Testamento.

Gruodžio 22 d.

O trokštamasis tautų Karaliau, kertinis akmenie, jungiantis tai, kas buvo išskirta! Ateik ir išgelbėk žmogų, kurį sukūrei iš žemės molio.

O tautų Karaliau, artėjant tavo gimimui, tikinčiųjų širdys vis labiau ilgisi amžinojo Karaliaus – Karaliaus, kuris pats stato namus savo tautai: „Štai ant Siono dedu aš akmenį, išmėgintą akmenį, brangų kertinį akmenį, kaip tvirtą pamatą. Kas pasitiki juo, nedreba iš baimės.“ (Iz 28, 16)

Artėja lemiamas žmonijos istorijos momentas, kurį Dievas turėjo mintyje dar tada, kai jis „padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą“ (Pr 2, 7). Žmogus tapo gyva būtybe, bet „dar nepasirodė, kas jis bus“ (plg. 1 Jn 3, 2).

Sukūrimas ir atpirkimas jau įvyko, viskas jau duota, tačiau dar ne viskas pasirodė. Išgelbėjimas tebevyksta ir Tu, dieviškasis Karaliau, kiekvieną žmogų kvieti bendradarbiauti šiame procese. Tu esi mūsų sutaikinimas, iš įvairių nuomonių, požiūrių, nesutarimų vesdamas į vieną mintį ir vieną sielą, tu griauni viduje stovinčias pertvaras, nes savo kūnu jau panaikinai priešybes (plg. Ef 2, 14).

Todėl mes jau nebesame „ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pastato, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje“ (Ef 2, 19–22).

Ir vis dėlto dar nepasirodė, kas būsime. Todėl ateik ir išgelbėk žmogų – Dievo Dvasios buveinę, kurią sukūrei iš žemės molio.

Br. Lukas Skroblas OSB