indexKrikščionybės istorijos tėkmėje meilingos pagarbos raiška šventiesiems ir jų palaikams tikinčiųjų religinėje sąmonėje užėmė nemaža vietos.

Relikvijų gerbimas gimė iš mirusiųjų gerbimo.

Kitaip nei pagonys, kurie mirusius degindavo arba laidodavo, krikščionys iš pat pradžių sekė žydų tradicija: jie mirusius laidodavo.

Tai geriau atitiko ir jų turimą kūnų prisikėlimo viltį. Visas tekstas pdf.