Sveiki apsilankę Palendrių vienuolyno svetainėje!

brown wooden jesus christ wall decor
brown wooden jesus christ wall decor

Nuo seniausių laikų įvairiose religinėse tradicijose atsirasdavo vyrų ir moterų, įsitikinusių, jog šiame besikeičiančiame pasaulyje jie neras to, ko ieško giliausiu savo esybės troškimu. Todėl daugelis jų ryždavosi visiškai pasišvęsti ieškojimui to, kas jiems pagal širdyje skambantį pašaukimą atrodydavo kaip „vienas reikiamas dalykas“ (plg. Lk 10, 42).

Ieškoti „vieno reikiamo dalyko“

Pamaldos

7.15 val. Rytmetinė

10.00 val. EUCHARISTIJA (Šv. Mišios) su Tercijos pamaldomis

13.00 val. Sekstos pamaldos

13.50 val. Nonos pamaldos

17.30 val. Vakarinė (Mišpariai) (Ketvirtadieniais, išskyrus Advento ir Gavėnios laiku: 18.00 val.) 18.00 - 19.15 val. Sekmadienį: Švč. Sakramento adoracija

20.30 val. Naktinė

Liturginių valandų ir šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Palendrių šv. Benedikto vienuolyno bažnyčios

Transliacija įjungiama 5 min. prieš Liturginių valandų ar šv. Mišių pradžią

Užsakyti šv. Mišias

Jei norite, kad šv. Mišios būtų aukojamos Jūsų intencija, prašome siųsti savo prašymą

Šv. Benedikto Regula ir darbas

Regis, nėra labiau nesuderinamų dalykų nei įmonė ir vienuolynas, ekonomika ir vienuolystė. Visgi Šv. Benedikto Reguloje randame daugybę sąsajų tarp darbo ir poilsio, pastangos ir malonės, galios ir neturto, klauzūros ir laisvės, medžiaginių ir dvasinių gėrybių, rentabilumo ir dovanos.