Priėmimas

Vienuoliams svetingumas – šventa pareiga. Visus atvykstančius į vienuolyną šv. Benediktas liepia priimti kaip patį Kristų, nes Jis yra pasakęs: „Buvau keleivis, ir mane priglaudėte“ (Mt 25, 35).

Visi norintys gali eiti į vienuolyno bažnyčią ir melstis kartu su vienuoliais. Prireikus lankytojai gali kreiptis į tėvą durininką. Vienuolyne galima užsakyti šv. Mišias norimomis intencijomis. Priimamajame galima rasti atvirukų su vienuolyno vaizdais, mišiolėlių ir maldų knygelių, įsigyti norimą grigalinio giedojimo įrašų diską, medalėlį, rožinį.

Palendrių vienuoliai leidžia lietuvišką mišiolėlį „Gyvoji duona“. Jame sudėti einamųjų liturginių metų sekmadienių šv. Mišių maldų ir Šv. Rašto skaitinių tekstai bei meditacijos kiekvieno sekmadienio Evangelijos tema. Mišiolėlį galima užsisakyti vienuolyne arba įsigyti priimamajame.

Lankytojai gali paprašyti suteikti galimybę atlikti išpažintį arba pasikalbėti rūpimais dvasiniais klausimais su patyrusiu vienuoliu, mokančiu išklausyti ir padėti suvokti, kaip Viešpats kviečia kiekvieną konkrečiai gyventi tikinčiojo krikščionio gyvenimą. Vienuoliai pasirinko ir visą savo gyvenimą paskyrė Dievo ieškojimui. Patyrę, kaip veikia Dievas, jie gali supratimu, patarimu bei malda padėti ieškančiam pašaukimo, norinčiam pagilinti tikėjimo ar maldos gyvenimą, besirengiančiam priimti Santuokos sakramentą, išgyvenančiam sunkumus arba patiriančiam pagundas.