Liturginis gyvenimas

Esminis mūsų vienuoliško gyvenimo elementas yra liturginis gyvenimas. Palendrių vienuolynas yra įkurtas Solesmes vienuolyno, kuris randasi Prancūzijoje. Šis vienuolynas tapo žinomas dėl jo įkūrėjo tėvo Prospero Gėranžė (Guéranger), kuris jį atkūrė po Prancūzijos Revoliucijos 1838 metais. Jis rūpinosi atkurti benediktinišką gyvenimą ir kartu liturginį parapijų gyvenimą, siekdamas grąžinti Bažnyčios liturginės maldos prasmę. Pasak jo, liturgija yra nepaliaujamas Bažnyčios balsas. Malda mums duota Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios, kurią jis atsiuntė. Liturgijos šaltinis slypi pačioje Trejybėje. Neregimosios tikrovės atsiskleidžia regimosiose. Bažnyčios malda pasiekia Dievo širdį.

Grigalinis giedojimas

Grigališkas giedojimas (cantus gregorianus) pirmiausia yra muzikinis repertuaras apimantis giesmes, sukurtas liturginiam Romos Katalikų Bažnyčios šventimui.

Kas tai?
Grigalinio giedojimo istorija
Šiandien