Kiek jūsų yra?

Šiuo metu yra 14 brolių: 6,5 lietuvio, 5 prancūzai ir 1,5 amerikiečio ir 1 kazachas.

Ar tuokiate? Ar krikštijate?

Ne. Neatliekame nei vienos, nei kitos sakramentinės apeigos. Kodėl ? Todėl, kad mūsų vienuolynas nėra parapija. Minėtos paslaugos iš esmės neatitinka mūsų pašaukimo – atsidėti išimtinai maldos tarnystei ir tokiu būdu kitaip pagelbėti žmogui. Tačiau vienuoliai kunigai priima dvasiniam pokalbiui, klauso išpažinčių, aukoja šv. Mišias už mirusius ir gyvus.

Kodėl jūs meldžiatės lotyniškai?

Mūsų liturginė malda yra įkvėpta grigalinio giedojimo melodijų. Ši giedojimo forma savo ruožtu yra sukurta lotynų kalbos pagrindu. Todėl mūsų bendruomeninė malda negali būti atsieta nuo lotynų kalbos.

Kada pas jus galima išgirsti grigalinį giedojimą?

Jį galima išgirsti per visas pamaldas, bet daugiausia šv. Mišių metu. Tačiau svarbu suprasti, kad grigalinis giedojimas pats savaime nėra tikslas. Tai tik priemonė siekti vienybės su Dievu.

Ar galite išstoti iš vienuolyno?

Išstoti galima, nes vienuolynas nėra įkalinimo įstaiga. Tačiau joks vienuolis apie tai iš anksto negalvoja. Kaip rimtai į santuoką žvelgiantys ir vienas kitą mylintys sužadėtiniai nesako: „Na gerai, tuokimės, o jeigu kas nors bus negerai, tai išsiskirsime“, - taip ir vienuoliai, iš meilės Kristui, iš pat pradžių siekia aukoti visą savo gyvenimą Dievui.

Ar turite atostogas?

Atostogų kaip tokių neturime. Tačiau, užklupus dideliam nuovargiui, galime išvykti kur nors poilsiui. Dar yra bendruomeninio atokvėpio laikas: iškylos, pasivaikščiojimai ir tt...

Ar galite aplankyti savo artimuosius?

Vienuolis aplanko savo artimuosius kaskart, kai atsiranda tikrai svarbi priežastis, kaip antai, sunki šeimos narių liga, mirtis, dokumentų tvarkymas. Bet paprastai, artimieji aplanko mus.

Ar galite eiti į kiną ar į teatrą?

Gyventi 13 skirtingų brolių benruomenėje jau savaime yra ir kinas, ir teatras, ir netgi cirkas. Be to, įėjimas nemokamas. Todėl mums nereikia niekur eiti. Dar turime televizorių, bet be antenos ! Naudojamės vaizdo grotuvu. Kartais žiūrime filmus apie istoriją, gamtą, meną. Klausomės klasikinės muzikos.

Ar neliūdna, ar nenusibosta?

Liūdesys aplanko kiekvieną žmogų, vienuoliai neišimtis. Būna, kad nesinori nieko daryti. Gali pasičiupti kasdienybės rutina. Gali apimti vienuoliškas nuobodulys, bodėjimasis religinėmis praktikomis. Tuo tarpu, neturėjimas ką veikti pasitaiko retai. Vienuolių laikas - labai gerai organizuotas. Malda, darbas, skaitymas, tarpusavio bendravimas ir poilsis keičia vienas kitą, nepalikdami laiko dykinėjimui. Visas vienuolių laikas yra užimtas ir įprasmintas.

Ar žinote, kas vyksta pasaulyje?

Taip, žinome. Nesekame visų naujienų, bet apie pagrindines esame informuojami.

Kas jums gamina valgį?

Mūsų pusryčiai – gana lengvi, pasiruošiame patys. Pietus pagamina vienas žmogus iš išorės, o vakarienę - vėl patys.

Ką jūs valgote?

Kadangi vienuoliai yra žmonės, tai jie valgo viską, kas tinka normaliai ir sveikai žmogaus būklei palaikyti.

Ar kartais sergate? Ar turite ligų?

Ir susergame, ir turime ligų, nes esame žmonės.

Dažniausiai užduodami klausimai