Palaiminti, kurie tiki nematę!

HOMILIJA. Dievo Gailestingumo sekmadienis 2024

Tėvas Prioras Kazimieras Milaševičius