Šv. Benedikto paraginimai (3): „Jei geidi turėti tikrą ir amžiną gyvenimą...“

Šv. Benedikto Regulos Prologas (14–20 eil.)

REGULOS KOMENTARAS

Br. Lukas Skroblas OSB

1/18/20231 min read

Ir Viešpats ieškodamas savo darbininko žmonių gausybėje, kurios šitaip šaukiasi, vėl sako: „Kas yra žmogus, kuris trokšta gyventi ir nori pamatyti laimingas dienas?“ (Ps 33,13) Jei tai girdėdamas tu atsakytum „Tai aš“, tau taria Dievas: „Jei geidi turėti tikrą ir amžiną gyvenimą, sulaikyk savo liežuvį nuo blogio, o tavo lūpos tenebyloja klastos. Nusisuk nuo blogio ir daryk gera; ieškok ramybės ir sek ja“ (Ps 33,14–15). Ir kai šitai būsite padarę, mano akys žvelgs į jus ir mano ausys klausysis jūsų maldų, ir pirmiau nei manęs šauksitės, jums pasakysiu: „Štai, esu čia“ (Ps 33, 16). Kas gi mums maloniau, brangieji broliai, už šį mus kviečiantį Viešpaties balsą? Štai iš savo gerumo rodo mums Viešpats gyvenimo kelią.

Komentaras

Žmogui pasiūloma 33 psalmė kaip elgsenos šiame gyvenime programa, siekiant amžinojo gyvenimo. Kaip ir kiekvienas pakrikštytasis, vienuolis yra pašauktas paveldėti tikrąjį ir amžinąjį gyvenimą. Psalmė panaudota taip, tarsi ji būtų pokalbis tarp Dievo ir žmogaus. Dievas kviečia žmogų gyvenimui ir parodo jam kelią, kuris reikalauja trijų dalykų: „trokšti amžinojo gyvenimo“, „susilaikyti nuo blogų poelgių“ ir „siekti ramybės“.

Šie reikalavimai prašo atsitraukti nuo įvairių pasaulietinės visuomenės blogio formų. Toks atsitraukimas yra įmanomas, nes pro psalmės žodžius visur prasiskverbia Naujojo Testamento logika, lydima Šventosios Dvasios jėgos. Pirmuose žodžiuose atrandamas vynuogyno darbininkų palyginimas (plg. Mt 20,1–16), o psalmisto „amžinasis gyvenimas“ aiškiai rodo į amžinąjį gyvenimą, kurį atnešė Kristus (plg. Mt 19,16).Todėl psalmės žodžiai suprastini krikščioniškame kontekste.

Paskutiniai du sakiniai atneša nuostabią viltį. Prologo pradžioje sukurtas įširdusio tėvo įvaizdis dabar išnyksta. Kiekvienas šaukiamas žmogus patiria Viešpaties balso švelnumą, kuris yra malonus tarsi upelio čiurlenimas. Visi trys minėti reikalavimai – „trokšti amžinojo gyvenimo“, „susilaikyti nuo blogų poelgių“ ir „siekti ramybės" – yra lydimi šio balso švelnumo.

Komentavo br. Lukas Skroblas OSB